Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0751 Veier og plasser

Inventaropplysninger
Inventarnavn Veier og plasser
Inventarnummer 0751
Byggeår 1894-1895
Opprinnelig bruk Vei
Nåværende bruk Vei
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Batteriveien løper fra 0801 Steinbrygga til 1001 Veisvingbatteriet. Første del frem til krysset Konvallveien (der Forsvarets eiendom begynner) har lenge vært kommunal vei. Totalt har den opprinnelige Batteriveien en lengde av ca. 1000 m og en stigning av 1:9. Veien har en planeringsbredde av 3,5 m og fire horisontale møteplasser. Det er oppsatt kraftige sylindriske bolter til opphaling av kanoner langs deler av veien. Forsvarets del av veien er på ca. 300 m og har grusdekke. Veien fortsetter under Veisvingbatteriets østre flanke og går frem til Belsjøveien. (Se også 1003 Søndre tilslutningslinje og 1004 Nordre tilslutningslinje).

Vern

Verneklasse

2

Vernets omfang

Militær del av Batteriveien fra krysset Konvallveien via 1001 Veisvingbatteriet.til Vollveiens begynnelse. Vernet omfatter ikke veien og gårdsplassen til Forsvarets hundeskoles tidligere anlegg.

Kommentar

Veianlegget inngår i en naturlig sammenheng med Steinbrygga og Veisvingbatteriet.

1894 - 1895
Batteriveien bygget i forbindelse med anlegg av Veisvingbatteriet.

Ingen treff