Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0801 Steinbrygga

Inventaropplysninger
Inventarnavn Steinbrygga
Inventarnummer 0801
Byggeår 1894-1895
Opprinnelig bruk Brygge
Nåværende bruk Brygge
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bryggen er oppført av bruddsten med en frontlengde av 24 m. Frontmuren har en høyde over middelvann av 1,6 m. Vanndybden ved kaifronten er 2 m. Bryggen har to oppgangstrapper. samt en granittpullert (opprinnelig fem) og fortøyningsbolter. Den har nyere støpt dekke og en rampe for landtagning av større gjenstander. Bryggen har to påstående bygninger; 0015 Materialskur og 0016 Lagerskur, begge fra bryggens opprinnelsestid. Bryggen er forbundet med 1001 Veisvingbatteriet ved Batteriveien (se 0751; kun den delen som løper fra krysset Konvallveien og opp til Veisvingbatteriet tilhører Forsvaret).

Vern

Verneklasse

2

Vernets omfang

Hele bryggen

Kommentar

Bryggen har hatt en viktig funksjon under lossing av kanoner til Kopås og Veisvingbatteriet. Inngår i en sammenheng med de to påstående bygninger, Batteriveien og Veisvingbatteriet.

1895
Bygget primært for ilandtagning av kanoner til Veisvingbatteriet.

Ingen treff