Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1003 Søndre tilslutningslinje

Inventaropplysninger
Inventarnavn Søndre tilslutningslinje
Inventarnummer 1003
Byggeår 1898–1900
Opprinnelig bruk Tilslutningslinje for artilleri
Nåværende bruk Øvingsområde for Forsvarets hundeskole / friområde
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Søndre tilslutningslinje løper fra 1002 Seiersten skanses vestre inngang til 1001 Veisvingbatteriets østre travers. Den utgjøres av et ca. 3 m tykt og 1,4 m høyt brystvern av jord med 50 cm bankett. Banketten og den indre bekledningsmur er utført som tørrmur av bruddsten. Bak dette går en 2,5 m bred vei. Samlet lengde er 393 m. Adkomsten til 1001 går gjennom tilslutningslinjens søndre del (jfr. foto motstående side).

Vern

Verneklasse

1

Vernets omfang

Hele tilslutningslinjen

Kommentar

Anlegget, som må anses som en del av 1002 Seiersten skanse, har betydelig symbolverdi som ledd i uavhengighetsbestrebelsene på begynnelsen av 1900-tallet. Det har også håndverksmessige kvaliteter.