Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1004 Nordre tilslutningslinje

Inventaropplysninger
Inventarnavn Nordre tilslutningslinje
Inventarnummer 1004
Byggeår 1898–1900
Opprinnelig bruk Tilslutningslinje for artilleri
Nåværende bruk Øvelsesområde for Forsvarets hundeskole / friområde
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Søndre del er utført på samme måte som 1003 Søndre tilslutningslinje, bortsett fra i nordre del, hvor artilleriet var anbragt. Her har banketten større bredde, på samme måte som det her er to overdekkede rom med overliggende traverser: et dekningsrom og et ammunisjonsrom, begge utført av gråstensmur med overhvelvet tak. Til rommene fører dobbelte nedgangstrapper av sten. Rommene har betonggulv. Ved dekningsrommene ligger en feltkanonstilling med plass for tre posisjonskanoner (†) som var rettet mot veien ved Dyrløkke. Tilslutningslinjens samlede ildlinje er 218 m, hvorav artilleriplasementet opptar ca. 50 m.

Vern

Verneklasse

1

Vernets omfang

Hele tilslutningslinjen

Kommentar

Anlegget, som må anses som en del av 1002 Seiersten skanse, har betydelig symbolverdi som ledd i uavhengighetsbestrebelsene på begynnelsen av 1900-tallet. Det har også håndverksmessige kvaliteter.

Arkivadresse for illustrasjoner: FMUs arkiv, skuff C 7/6, «Sejerstenskansen. Nordre tilslutningslinje: Travers med ammunitionsrum»