Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nybygg

Generelt

Både vernehensyn og generelle restriksjoner på bygging i strandsonen gir begrensede muligheter for nybygg innenfor verneområdet. På Kaholmene er det i praksis kun langs vestsiden at det finnes tomtegrunn for nybygg. Her er det skjedd endringer frem til senere år, blant annet med ny kaserne, messe og utfyllinger i sjøen. Nord for Vestre strandbatteri planlegges det ny, permanent utstillingshall for Kystartillerimuseets samling av kanoner og større materiell.