Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Omfang

Verneområdet

Det nasjonale festningsverket Vardøhus festning forutsettes å omfatte nedenfornevnte arealer. Det er disse arealene Forsvaret har råderett over og her har vernebestemmelsene gyldighet som forvaltningsplan.

  • G.nr. 18 b.nr. 3 Reinøya
  • G.nr. 20 b.nr. 299 Festningsgata 20 (Stjernefortet)
  • G.nr. 20 b.nr. 302 Per Larsens gate 1 (tomten nordvest for ovennevnte)
  • G.nr. 20 b.nr. 626 Egede Nissensgate 4 (eid av FD, festet av Kystverket)
  • 0014 Krutthuset i Engelsviken, tomten eies av kommunen

Automatisk fredede kulturminner

Det er ikke registrert noen automatisk fredete kulturminner inne på Forsvarets eiendom. Eventuelle automatiske fredete kulturminner innenfor Forsvarets eiendom som per i dag ikke er kjent, vil være underlagt vern i henhold til bestemmelser i kulturminneloven.

Image "chapter-6-78-1.jpg" without description

Fra luften er festningens perfekte stjerneform godt synlig. Foto: Bjørn Rasch- Tellefsen/To-Foto AS.

Inventarer i verneklasse 1

Inv.nr.

Navn

0001

Portbygningen

0002

Corps de garde

0003

Kommandantbolig

0005

Bombehuset

0006

Krutthuset

0007

Ladetøyhuset

0008

Magasinet

0009

Slaveriet

0010

Brønnhuset

0014

Krutthuset i Engelsviken

0015

Ekserserhuset

0017

Vognhuset

0018

Materialhuset

0019

Sersjantboligen

0020

Kystvernbrakka

0024

Gamme Reinøya – «Trygga»

0025

Gamme Reinøya – «Hygga»

0751

Vei

1001

Festningsporten

1002

Festningsmuren

Inventarer i verneklasse 2

Inv.

Navn

0951

Glacigjerde

0955

Dronningporten

0954

Kongeporten

Inventarer i verneklasse 0

Inv.

Navn

0027

Bolig

0028

Bolig

0052

Bolig

Militærhistorisk landskap

Objekter i det militærhistoriske landskapet er ikke identifisert som egne inventarnumre og beskrevet gjennom egne katalogoppslag for Vardøhus festning. Viktige elementer her er imidlertid steinsettinger, rester av kanonbatterier samt tufter etter revne bygninger på øyene.