Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Våre tjenester

Vi leverer rådgivningstjenester innen prosjektering, analyse og gjennomføring av sikkerhetstiltak, samt forskning og utvikling.

ANALYSE/RISIKOVURDERING - I en analyse tar vi utgangspunkt i VIRKSOMHETENS VERDIER, KRAV TIL SIKRING, TRUSLER OG SÅRBARHETER. Basert på hvilken risiko virksomheten er villig til å ta, vil vi anbefale tiltak for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå.

SIKKERHETSFAGLIG RÅDGIVNING - På bakgrunn av risikovurderingene utarbeider vi konkrete forslag til både ADMINISTRATIVE, FYSISKE OG ELEKTRONISKE SIKRINGSTILTAK. Vi bistår også med vurderinger av hvilket beskyttelses- og sikrings­nivå den enkelte virksomhet bør legge til grunn for tiltakene.

TVERRFAGLIG PROSJEKTERING - Vi tilbyr tjenester knyttet til PROSJEKTERING AV BYGNINGER OG ANLEGG der analyser tilsier at det er et særskilt behov for beskyttelse og sikring. Våre rådgivere dekker fagområdene arkitektur, byggteknikk, VVS og fysisk og elektronisk sikring. Vi kan bistå i alle prosjektfaser, fra skisseprosjekt til ferdigstillelse.

FORSKNING OG UTVIKLING - Vi har en betydelig satsing på forskning og utvikling, noe som i stor grad bidrar til vår ledende faglige posisjon. Vi er anerkjent nasjonalt og internasjonalt for vår kompetanse innen fagområder som våpenvirkninger og eksplosjonslaster, konstruksjonsrespons, beskyttelse, sikkerhet og risiko.

Utgangspunktet er egen forsknings-, forsøks- og utviklingsvirksomhet rettet inn mot de utfordringer Forsvarsbygg skal håndtere for forsvarssektoren. I tillegg samarbeider vi tett med andre anerkjente kompetansemiljøer i Norge og utlandet. Dette samarbeidet gir resultater, standarder og løsninger som etterspørres av stadig flere virksomheter med behov for et ekstra fokus på beskyttelse og sikring. Vi gjennomfører forsøk både i modell og full skala, og har tung kompetanse på instrumentering og måleteknikk.

Kontakt

Anders Calder Haavik-Nilsen

Leder nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg

Anders C. Haavik-Nilsen

For et tryggere norge

  • NKSB ble etablert av regjeringen i 2012 for å dekke statens samlede behov for tjenester innenfor beskyttelse og sikring av eiendom, bygg og anlegg.
  • NKSB er rådgiver for Statsbygg i forbindelse med beskyttelse og sikring av nytt regjeringskvartal.
  • NKSB har også bistått politiet i etterforskning av bombehendelsen 22. juli 2011 og utført en rekonstruksjon av bilbomben.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.