Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

BARDUFOSS SENTRALSKYTEBANE

Bardufoss sentralskytebane ligger ved Bardufoss i Målselv kommune og har både militære og sivile skytebaner.

UNNGÅ FERDSEL PÅ SKYTEBANENENår skyting pågår på en av banene vil det røde flagget være heist sentralt på baneanlegget.

Skytebanene på anlegget, med unntak av leirduebanen, er pr definisjon sikre baner. Dette betyr at det teoretisk skal være trygt å ferdes bak skytebanevollene selv om det pågår skyting. Det kan likevel ikke utelukkes at enkelte skudd kan «sprette» utenfor baneløpet og havne bak vollene. Det anbefales derfor å unngå ferdsel i utmarka bak vollene når det foregår skyting.

Generell informasjon
Bardufoss sentralskytebane ligger sentralt i utkanten av Andselv; rett øst for Andsvatnet. Baneanlegget består av fem skytebaner, hvor to er militære og tre sivile. De militære skytebanene er en kortholdsbane og en 200-metersbane. To av de sivile skytebanene, en 100-meter og en bevegelig-vilt-bane, er eid av Målselv skytterlag, mens den siste banen er en leirdue/skeetbane eid av Målselv Jeger- og Fiskerforening.

Baneanlegget benyttes av Forsvarets avdelinger i regionen til grunnleggende håndvåpenskyting. Forsvarsbygg eier grunnen som baneanlegget ligger på.


Kontakt
Forsvarsbygg:  
Leder SØF og Miljø, major Thor Eirik Bakken, tlf 481 22 042,                        thor.eirik.bakken@forsvarsbygg.no

Forsvaret:        
Sjef skytefeltadm, kapt Odd Ivar Klokkerhaug, tlf 97048715, oklokkerhaug@mil.no
Sjef Blåtind, osjt Arnt Tunes, tlf 90882285, atunes@mil.no


Utenfor arbeidstid kan Daghavende Offiser Bardufoss leir kontaktes på tlf 97049504

Spørsmål/klager:
Generelle spørsmål og eventuelle klager på virksomheten kan sendes på epost til thor.eirik.bakken@forsvarsbygg.no eller oklokkerhaug@mil.no