Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

MAUKEN-BLÅTIND SKYTE- OG ØVINGSFELT

Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt (SØF) ligger i Målselv og Balsfjord kommuner og er et av landets fire største skytefelt.

FERDSEL I SKYTEFELTET SKJER PÅ EGET ANSVARUnder militær aktivitet kan ferdsel medføre livsfare. Sjekk derfor om det er trygt å ferdes før du tar deg inn i skytefeltet.

Det er viktig å respektere skilting og merking som er satt opp rundt og i feltet. Ved alle hovedveger inn i feltet er det satt opp infotavler med varsellys. Dersom de røde varsellysene er på, er det ikke tillatt å ferdes inn i feltet uten at dette er spesielt godkjent av skytefeltadministrasjonen.
Ferdsel i nedslagsfeltet frarådes (merket med røde trekantskilt «Fare blindgjengere»).

Generell informasjon
Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt (SØF) dekker et areal på ca. 196 km² og består av de to skytefeltene Mauken og Blåtind med en sammenbindingsakse mellom. Mauken SØF er i hovedsak etablert som et infanterifelt, men med enkelte muligheter også for tyngre skyts. Blåtind er spesielt utviklet for videregående skyting med brigadens våpensystemer, og har en av Europas mest moderne stridsskytebaner for fullskala skyting opp til bataljonsstridsgruppe. Det er ikke tillatt å skyte eller slippe bomber med fly i hverken Mauken eller Blåtind.

I tillegg til skyte- og øvingsfeltet er det flere nærøvingsområder og kontraktsområder i tilknytning til leirene og utenfor skytefeltene. Feltet benyttes av alle forsvarsgrener, med Hæren som den største brukeren. Mauken SØF ble tatt i bruk da det norske Forsvaret etablerte seg på Skjold på midten av 50-tallet. Blåtind ble tatt i bruk omtrent samtidig. Det meste av grunnen i feltene leies av private grunneiere og av Statskog, og det er samdrift med Mauken-Tromsdalen reinbeitedistrikt i perioden oktober-mai.

Kontakt
Forsvarsbygg:  
Leder SØF og Miljø, major Thor Eirik Bakken, tlf 48122042,                        thor.eirik.bakken@forsvarsbygg.no

Forsvaret:        
Sjef skytefeltadm, kapt Odd Ivar Klokkerhaug, tlf 97048715, oklokkerhaug@mil.no
Sjef Mauken, kapt Lars Dolmseth, tlf 97048705, ldolmseth@mil.no
Sjef Blåtind, s/sjt Svein-Ole Rotli, tlf 97048174, srotli@mil.no
Miljøvernoffiser, kapt Yngve Sletten, tlf 97048153, ysletten@mil.no

Utenfor arbeidstid kan Daghavende Offiser Skjold leir kontaktes på tlf 97048702

Spørsmål/klager:
Generelle spørsmål og eventuelle klager på virksomheten kan sendes på epost til thor.eirik.bakken@forsvarsbygg.no eller oklokkerhaug@mil.no

FAKTA

ETABLERINGSÅR: 1956
AREAL:                  196 km2
KOMMUNE:            Målselv og Balsfjord
PLANSTATUS:      
Reguleringsplan Akkaseter 1999                             
Områdereguleringsplan 2009/2010
ANNET:                
Utslippstillatelse (2022)

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.