Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

RÅVATN SKYTEBANE

Råvatn skytebane ligger mellom Øverbygd sentrum og Holt i Målselv kommune og brukes av både militære og sivile.

INFORMASJON OM AKTIVITET PÅ SKYTEBANEANLEGGETLink til varslingssider Skytebanevarsel Råvatn

FERDSEL PÅ OG BAK SKYTEBANENår det er skyting på en av banene så er det røde flagget heist sentralt på baneanlegget.

Skytebanene på anlegget er pr definisjon sikre baner. Dette betyr at det teoretisk skal være trygt å ferdes bak skytebanevollene selv om det pågår skyting. Det kan likevel ikke garanteres at enkelte skudd ikke «spretter» utenfor baneløpet og kan havne bak vollene. Det anbefales derfor å unngå ferdsel i utmarka bak vollene når det foregår skyting.

Generell informasjon
Råvatn skytebane ligger mellom Øverbygd sentrum og Holt, rett nord for Råvatnet. Baneanlegget ble opprinnelig etablert på slutten av 1800-tallet som sivil bane, men da Forsvaret kom til bygda på 50-tallet overtok Forsvaret etterhvert banene. Baneanlegget har to skytebaner (100m og 200m) som eies av Forsvaret. Øvre Målselv Skytterlag har bruksrett på banene tre kvelder pr uke og et begrenset antall helger i året. Banene er underlagt et strengt regime i gjeldende utslippstillatelse, som gir begrensninger både i antall skudd og hvor ofte og når på døgnet det kan skytes. Banen er en av de første baneanleggene i landet som fikk utslippstillatelse (konsesjon) i 1986 etter at forurensningsloven tredde i kraft i 1983. Dette skjedde som følge av en ombygging før Landsskytterstevnet (LS) i 1986. Banen har vært arena for LS hele seks ganger (1961, 1971, 1986, 1996, 2006, 2016)          
Baneanlegget ivaretar grunnleggende håndvåpenskyting for avdelingene på Skjold, men også andre avdelinger i regionen benytter banene.
Statskog eier grunnen som baneanlegget ligger på.

Kontakt
Forsvarsbygg:  
Leder SØF og Miljø, major Thor Eirik Bakken, tlf 48122042,                       thor.eirik.bakken@forsvarsbygg.no

Forsvaret:        
Sjef skytefeltadm, kapt Odd Ivar Klokkerhaug, tlf 97048715, oklokkerhaug@mil.no
Sjef Blåtind, ov.sjt Arnt Tunes, tlf 90882285, atunes@mil.no

Utenfor arbeidstid kan Daghavende Offiser Skjold leir kontaktes på tlf 97048702

Spørsmål/klager:
Generelle spørsmål og eventuelle klager på virksomheten kan sendes på epost til thor.eirik.bakken@forsvarsbygg.no eller oklokkerhaug@mil.no

FAKTA

ETABLERINGSÅR: ca 1890
KOMMUNE:           Målselv
PLANSTATUS:       Avsatt til Forsvar

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.