Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

REGIONFELT ØSTLANDET

Skytefeltet Regionfelt Østlandet ligger i Åmot kommune i Innlandet

FERDSEL I SKYTEFELTET SKJER PÅ EGET ANSVARUnder militær aktivitet kan ferdsel medføre livsfare. Sjekk derfor om det er trygt å ferdes før du tar deg inn i skytefeltet.

Det er viktig å respektere skilting og merking som er satt opp rundt og i feltet. Ved alle hovedveger inn i feltet er det satt opp infotavler, samt at det ved skytefeltadministrasjonen Rødsetra er bom med varsellys. Dersom de røde varsellysene er på er det ikke tillatt å ferdes inn i feltet uten at dette er spesielt godkjent av skytefeltadministrasjonen.

Det må utøves forsiktighet ved ferdsel i rød sone (merket med røde trekantskilt «Fare blindgjengere»). Ferdsel i tunge nedslagsområder med synlige kratere frarådes. Eventuelle blindgjengere må ikke berøres, og funnstedet bør merkes, koordinatfestes og meldes skytefeltadminitrasjonen.

Generell informasjon

Regionfelt Østlandet ligger i Åmot kommune i Innlandet. Feltet dekker ca. 193 km2. Skytefeltet eies av Forsvarsbygg. Regionfelt Østlandet SØF består av kortholdsbaner, feltskytebaner for skyting/trening på enkeltmanns-, lag-, tropps-, kompani-, og bataljonsnivå.  Feltet er et av Norges mest moderne skytefelt.  Feltet brukes til å øve militære operasjoner med skarpskyting, manøvrering og samvirke mellom ulike troppearter i Hæren sammen med Luftforsvaret.
 
I Regionfelt Østlandet er den tyngste militære aktiviteten knyttet til Angrepsfelt SØR (AFS). Øvrige områder har mer variert bruk fra enkeltmannsutdanning og opp til kjøretrening og stillingsområder for artilleriskyts. Skyting med større våpentyper gjennomføres i Regionfelt Østlandet (RØ). Hovedbruker er Hæren. I tillegg benyttes feltet av Heimevernet og øvrige militære avdelinger på Østlandet. 
 
Regionfelt Østlandet SØF er tilgjengelig i perioder for sivil ferdsel/rekreasjon og jakt. Det må forventes å møte på beitende dyr. Se flerbruksplan.
 

Kontakt Forsvarsbygg:

Leder SØF og Miljø, major Geir Erik Olsen, tlf. 47454516 geir.erik.olsen@forsvarsbygg.no                            Miljøkoordinator, Jan-Rune Samuelsen, tlf. 99003151 jan.rune.samuelsen@forsvarsbygg.no
 

Kontakt Forsvaret:

Sjef skytefeltadm, Tor Åge Tøsdal, tlf. 40031331,     ttosdal@mil.no                                          Miljøvernbefal, Eskil Vethe Herfindal, tlf. 95037524,   eherfindal@mil.no

Utenfor arbeidstid kan Daghavende Offiser Rena leir kontaktes på tlf. 99222007

Spørsmål/klager vedrørende utslippstillatelsen:

Forsvarets virksomhet i Rødsmoen SØF er gitt tillatelse til forurensende virksomhet (Utslippstillatelse) fra Miljødirektoratet (2011).Spørsmål og eventuelle klager på virksomheten kan sendes på epost til postmottak@forsvarsbygg.no

PS! Merk henvendelsen med «Utslippstillatelse Rødsmoen, Rena Leir og Regionfelt Østlandet SØF»

 

 

Regionfelt Østlandet

FAKTA

ETABLERT:              2006
AREAL:                   193 km2
KOMMUNE:             Åmot
PLANSTATUS:         Reguleringsplan av 2022
Utslippstillatelse:  Fra Miljødirektoratet 2011