Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

SETERMOEN SKYTE- OG ØVINGSFELT

Setermoen skyte- og øvingsfelt (SØF) ligger i Bardu kommune og er et av landets fire største skytefelt.

INFORMASJON OM AKTIVITET I SKYTEFELTETLink til varslingssider Skytefeltvarsel Setermoen

FERDSEL I SKYTEFELTET SKJER PÅ EGET ANSVARUnder militær aktivitet kan ferdsel medføre livsfare. Sjekk derfor om det er trygt å ferdes før du tar deg inn i skytefeltet.

Det er viktig å respektere skilting og merking som er satt opp rundt og i feltet. Ved alle hovedveger inn i feltet er det satt opp infotavler med varsellys. Dersom de røde varsellysene er på er det ikke tillatt å ferdes inn i feltet uten at dette er spesielt godkjent av skytefeltadministrasjonen.
Ferdsel i nedslagsfeltet frarådes (merket med røde trekantskilt «Fare blindgjengere»).

Generell informasjon
Setermoen skyte- og øvingsfelt (SØF) dekker et areal på ca. 152 km². I tillegg til skyte- og øvingsfeltet er det flere nærøvingsområder og kontraktsområder i kommunen. Setermoen skyte- og øvingsfelt er utviklet som hovedfelt for artilleri og skarpvåpenøvinger for Luftforsvaret, og dekker i dag alle Hærens våpen. Feltet benyttes av alle forsvarsgrener, med Hæren som den største brukeren. Setermoen er ett av få felt som kan utøve samvirketrening med flystøtte. Feltet har den høyeste bruksfrekvensen av de store øvingsfeltene i indre Troms. Setermoens historie som militært område går helt tilbake til 1897. Forsvaret har gjennomført en kraftsamling i Indre Troms, og Setermoen leir er utviklet til et moderne utdanningssenter hvor skyte- og øvingsfeltet utgjør det viktigste klasserommet.

Bardu skytterlag eier en skytebane (100m) på Setermoen sentralskytebane og Bardu Jeger- og Fiskerforening har en leirdu-/skeetbane ved Nesmoen.

Rettigheter til grunnen i feltet er hjemlet i leieavtale på Statsgrunn og avtalte rettigheter på privat grunn. Forsvaret eier også deler av arealet selv. Det er samdrift med Gielas reinbeitedistrikt deler av året i søndre del av skytefeltet.

Kontakt
Forsvarsbygg:  
Leder SØF og Miljø, major Thor Eirik Bakken, tlf 48122042 thor.eirik.bakken@forsvarsbygg.no

Forsvaret:        

Vakttelefon Setermoen SØF (ved aktivitet i feltet): tlf 97049035

Sjef skytefeltadm, ritm Ole Olstad, tlf 97049020, oolstad@mil.no

NK skytefeltadm, stsjt Eirik Storhaug, tlf 97049242, estorhaug@mil.no
Miljøvernspesialist, kommandersjt Ove Andreassen, tlf 97048093, oandreassen@mil.no

Utenfor arbeidstid kan Daghavende Offiser Setermoen leir kontaktes på tlf 97049044

Spørsmål/klager vedrørende utslippstillatelsen:
Forsvarets virksomhet i Setermoen SØF er gitt tillatelse til forurensende virksomhet (Utslippstillatelse) fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark (2017, revidert 2020). Spørsmål og eventuelle klager på virksomheten kan sendes på epost til postmottak@forsvarsbygg.no

PS! Merk henvendelsen med «Utslippstillatelse Setermoen SØF»

FAKTA

ETABLERINGSÅR: 1897
AREAL:                  152 km2
KOMMUNE:            Bardu
PLANSTATUS:      
Reguleringsplan 7 delområder vedtatt 2011
Områdereguleringsplan vedtatt 2012
ANNET:                  Utslippstillatelse (2020)

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.