Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1082

Inventaropplysninger
Inventarnavn Vedhagens og Stallgårdens kurtine
Inventarnummer 1082
Opprinnelig bruk Del av festningens hovedvoll
Nåværende bruk Parkareal og artillerioppstilling
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Revetementsmur i bruddstein, avtrappet fra nord til syd, nederst i stump vinkel. Nedre del med vollgang og brystvern tekket med torv, øverst er brystvernet erstattet av et smijernsgjerde.
Annet Sortiport med pusset, tønnehvelvet gjennomgang. Teglmurt bue i ytre murliv. Vender ut mot det fjernede «Forsenkede batteri». Den ytre nedkjøringsrampen gjenstår. Støter an mot Munks tårn (inv.nr. 1056). Se bygningskatalog. Nærmest Munks tårn er det foruten nåværende port synlige spor etter to tidligere porter.

I 1611 ble det eldre vollpartiet utbedret, vesentlig med tømmerkonstruksjoner. De ble fornyet i 1624. I løpet av 1640–41 ble vollen gråsteinsmurt som et permanent verk. Nærmest Munks tårn ble den s.k. «Jernporten» åpnet ca. 1559 som ny hovedinngang til festningen, gjenmurt etter byggingen av Prins Carls bastion.

Ingen treff

Fant du det du lette etter?