Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1085 Den nye tenalje

Inventaropplysninger
Inventarnavn Den nye tenalje
Inventarnummer 1085
Opprinnelig bruk Del av hovedfestningens utenverker
Nåværende bruk Bebyggelse, parkeringsplass parkareal med artillerioppstilling
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Regulær tenaljeform, oppført i bruddsteins revetementsmur med hellelagt murkrone og torvsatt brystvern. Søndre del med vollgang for artilleri, gruslagt terreplein.
Annet Laboratoriekjøkkenet (inv.nr. 0022). Nyere trappeanlegg utført i brostein.

1750
Ferdig oppført ca. 1750.
2010 - 2011
Alle ytre murhjørner ommurt med kalkmørtel. Felter på hver side av murhjørnene omspekket. Ny vollprofil med bentonitt-leire på murkronen.

Ingen treff