Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fredning

Verneplanen er planlagt fulgt opp med fredning etter kulturminneloven. P.t. er det ikke bestemt når fredningssaken skal igangsettes eller hvilke hjemler i kulturminneloven som skal benyttes. Verneplanens kategorisering og bestemmelser er dog utformet for å kunne benyttes i en fredningssak.

Det er derfor ikke funnet hensiktsmessig å utarbeide et eget fredningsforslag i tillegg til verneplanen.

Mens verneplanen er begrenset av Forsvarets eiendomsgrenser, vil det i et fredningsforslag være naturlig å ta med tilleggsareal som inngår i kulturmiljøet. For å illustrere hvilket areal dette gjelder er det utarbeidet et kart som viser forslag til fredningsområde, samt vernekategorier.

Inntil fredning blir gjennomført er verneplanen ment å være retningsgivende for bruk og skjøtsel av de delene av fredningsområdet som ligger utenfor Forsvarets grenser.

For middelalderdelene av Akershus gjelder kulturminnelovens § 4 uansett.

Fant du det du lette etter?