Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Eiendomsforhold

Arealer

Fredrikstad bestod som et sivilt samfunn før den i etterkant av Hannibalsfeiden ble fortifisert. Forsvaret var dermed henvist til å kjøpe opp tomter for sine bygninger etter hvert som behovene oppstod. Dette har ført til at Forsvarsbyggs eiendommer i Gamlebyen er spredt på en rekke tomter. Utenverkene Kongsten, Isegran, Cicignon, Akerø og Huth er imidlertid ute av Forsvarets eie.

For perioden 1826 og frem til idag har man god oversikt over hvilke eiendomsoverdragelser som har funnet sted for etablissementet, da disse finnes nedskrevet i de trykte Oversikter over Statens eiendommer som er utgitt regelmessig under hele denne perioden. (Oversiktene er også en viktig kilde til opplysninger om forandringer ved de enkelte bygninger og anlegg, men dette er nedfelt i katalogen.) Det vil føre for langt å referere arealoverdragelsene her, men man får et godt bilde av deres omfang ved å sammenholde kartet som her er gjengitt med dagens inventareiendomskart, som er gjengitt under kart. (Langt de fleste eiendomstransaksjonene har funnet sted i det mellomliggende tidsrom.)

Bygninger og anlegg

Totalt utgjør Forsvarets bygningsmasse i Gamlebyen ca 25.000 kvadratmeter BTA fordelt på 28 store og små bygninger. De største bygningene er 0007 Tøyhuset (ca. 8.000 kvm), 0017 Infanterikasernen (ca. 5.600 kvm), 0002 Provianthuset (ca 3.700 kvm) og 0024 Artillerigården (ca 1.600 kvm).

Totalt omfatter verneplanen 55 katalognumre, herav 29 bygninger. Antallet verneverdige bygninger er det samme som i LVP, men festningsverkene er for oversiktens skyld blitt stykket opp i seksjoner.

Se forøvrig verneplanens katalogdel for oversikt og beskrivelse av bygninger og anlegg, samt Inventar- og eiendomskart for kartfesting av arealer, bygninger og anlegg.

Image "chapter-2-23-1.jpg" without description

Prospekt fra ca. 1700 av Kongsten fort sett fra festningen med den dekkete veien i forgrunn. NRA AB6

Image "chapter-2-24-1.jpg" without description

Akerøfort etter tegning av Cicignon som var guvernør av Fredrikstad i perioden 1677–1681. Riksantikvarens arkiv