Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1028

Inventaropplysninger
Inventarnavn Blendering på Kleivplassen
Inventarnummer 1028
Byggeår 1910
Arkitekt Ingeniørkaptein Thomas Neumann
Opprinnelig bruk Bombesikkert rom for dekning av mannskapet.
Nåværende bruk Del av musealt anlegg
Vernestatus 1
Verneomfang Hele det granatsikre rommet delvis sprengt inn i fjellet og dekket med et flatt betongtak med H-bjelker.
Vernebegrunnelse Rommet er en uløselig del av forsvarsverket. Det var strategisk plassert med utgang mot vest – i motsatt retning til der angriperen skulle komme fra. Her kunne soldatene finne ly under kampen. Blenderingen er et viktig dokument om datidens materialer og konstruksjonstyper.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Ved adkomsten til Kleivplassen er det nedsprengt plass 7x2 m i 1,6 m dybde for blendering 1 . Fjellveggene er utfuret og murt med blokkbetong slik at veggenes høyde er ca 2,2 m. På forsiden, som vender mot veien til feltbatteriverket, er det støpt 2 pilarer 50x50 cm med 2 m avstand. Over pilarene og sidemurene er det lagt 2 jernbjelker nr. 16 til understøttelse av taket. Taket består av 15 cm tykk betong med jerninnlegg av 5,5 cm tralleskinner på 15 cm avstand og 1 rundtjern. Over betongtaket er det lagt en 75 cm tykk steinfylling. På forsiden av blenderingen er det mellom pilarene og tverrveggene murt en mursteinsvegg hvor det er innsatt 2 jernvinduer og i midten en dør 2 . Blenderingen kostet kr. 450,- hvorav kr. 100,– til utsprenging av tomten. Vinduene og døren er ikke i behold i dag. Mursteinsveggen er i meget dårlig forfatning.

1 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr.53

2 Forslag med bærende konstruksjon i tre tegnet av Thomas Neumann og datert 9.desember190 finnes i NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, eske 497

1910
Fremlagt ved besiktigelsesforretning av 6.september
1926
Nedlagt

Ingen treff