Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1029

Inventaropplysninger
Inventarnavn Skyttergrav på Kleivplassen
Inventarnummer 1029
Byggeår 1910
Arkitekt Ingeniørkaptein Thomas Neumann
Opprinnelig bruk Skyttergrav
Nåværende bruk Del av musealt anlegg
Vernestatus 1
Verneomfang Både nordre og søndre skyttergrav med poterne
Vernebegrunnelse Skyttergraven er en vesentlig del av batteriet. Dens forsvarsfunksjon og beliggenhet gir Kleivplassen et særpreg som er viktig å bevare. Graven bidrar til formidling av festningens historie og til forståelse av anleggets arkitektoniske og militære egenart.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Ca 40 m øst for kanonstandene er det sprengt ut en 50,5 m lang, 1,8 m dyp og 1,5 m bred skyttergrav for stående skyttere 1 . Lignende skyttergrav – 24,5 m lang – er også sprengt mot nord. Denne graven har forbindelse med dekningsrom mellom de to nordvestre kanonstandene, via en overdekket forbindelsesgang (poterne). Skyttergravene er forsynt med murte trappetrinn (bankett), brystvern og anleggskrone. De øvre sjikt er nedlagt i sementmørtel. Brystvernet var torvkledd. I dag er murverkets tilstand forholdsvis bra, men murene til forbindelsesgang er nesten rast sammen.

1 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr.54

1910
Fremlagt ved besiktigelsesforretning av 6.september
1926
Nedlagt

Ingen treff