Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0753

Inventaropplysninger
Inventarnavn Svartåsveien
Inventarnummer 0753
Arkitekt Kaptein Thomas Neumann
Opprinnelig bruk Veien til batteriet på Svartåsen
Nåværende bruk Del av musealt anlegg
Vernestatus 1
Verneomfang Hele veien fra hovedfortet til Svartåsens batteri.
Vernebegrunnelse Veien er en vesentlig del av det opprinnelige anlegget fra 1910. Den er overgrodd, men svært lite forandret siden festningens nedleggelse i 1926.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Fra fortets inngang førte en 2,5 m bred vei 1 utenfor den bratte fjellskråningen på nordre siden av fortet til feltbatteriverket på Svartåsen. Veien var pukket og gruset samt forsynet med grøfter på sidene. Den var 450 meter lang, hadde maks stigning 1:8 og var bygget på fortets grunn. Langs veien var det murt opp flere stikkrenner. Det er ikke skjedd mye med veien siden anleggelse. Veien er imidlertid så pass gjengrodd at det er umulig å se verken bredden, dekket eller grøfter og stikkrenner.

1 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort

1910
Fremlagt ved besiktigelsesforretning av 6. september

Ingen treff