Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Tekniske anvisninger og konsulentbistand

Kulturminneforvaltningen i Forsvarsbygg har utarbeidet Håndbok for kulturminneforvaltning. Den inneholder direktiv, retningslinjer, og en samling av informasjonsblader om antikvarisk vedlikehold. I tillegg formidles opplysninger om etater, firmaer, produkter m.v. Generelt skal håndboken legges til grunn for forvaltningen og skal også benyttes som grunnlag for beskrivelse av vedlikeholds- og restaureringsarbeider.

For mange arbeider vil det være behov for særskilt konsulenthjelp utover hva generelle anvisninger kan gi. Faggruppe kulturminnevern i Forsvarsbygg vil bistå i valg av kompetente rådgiverfirma med erfaring i bygningsvern og restaureringsspørsmål.