Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Samarbeid mellom Forsvaret og sivile instanser

I langt større grad enn tidligere vil Forsvaret måtte samarbeide med andre i forvaltningsspørsmål. Både i spørsmål om avhending, flerbruk og andre endringsprosesser vil det være viktig med god kommunikasjon med lokale, private og offentlige interessenter, samt ulike offentlige myndigheter. Etablering av prosjektgrupper på tvers av sivil og militær forvaltning er ett av flere midler for å oppnå dette. Utforming og utprøving av ulike samarbeids- og avtalemodeller vil være en naturlig del av erfaringsoppbyggingen.

Karljohansvern marinestasjon, ett av de nasjonale festningsverk, er et eksempel hvor kommune og sivile interessenter i lengre tid har samarbeidet med Forsvaret om ny bruk av områder og bygninger som Forsvaret ikke lengre trenger. Det er både inngått langsiktige leieavtaler og solgt enkeltbygninger til sivile formål. Barnehage, boliger, nærings- og kulturvirksomhet er etablert i tidligere militære bygninger.

Image "80476_151_01_a.jpg" without description

Akershus festning: Slottet med aner fra middelalderen er automatisk fredet.

Foto: FKP

Image "80476_152_01_a.jpg" without description

Akershus festning, Festningssplasssen: Kommandant Glads bolig fra 1844 midt på bildet er i dag hovedkontor for Forsvarets bygningstjeneste, mens Hovedarsennalet i bakgrunnen til høyre huser Forsvarsmuseet.

Foto: FBT

Image "80476_152_02_a.jpg" without description

Karljohansvern: Kalkovn fra 1850-årene, senere brukt bl.a. som fjernskriverstasjon.

Foto: FKP

Image "80476_152_03_a.jpg" without description

Vardøhus festning : Kommandantboligen i bakgrunnen er bolig og representasjonslokaler for kommandanten.

Foto: Kjartan P. Hauglid

Image "80476_153_01_a.jpg" without description

Karljohansvern: Sjømilitære Corps gamle kaserne fra 1851 skal bygges om til familieleiligheter.

Foto: FKP

På Høytorp fort i Eidsberg kommune, Østfold, har Forsvaret innledet et godt samarbeid med kommunen, sivile interessenter og en aktiv ven neforening. Venneforeningen har på eget initiativ foretatt historisk dokumentasjon, ryddings- og restaureringsarbeider, samt guidet publikum rundt i området. Siden Forsvaret ikke lengre har virksomhet på Høytorp, legges det til rette for en sivil overtagelse av fortet. Som del av prosessen vil det bli foretatt sikrings- og restaureringsarbeider etter antikvariske prinsipper. Kommunen har på sin side vedtatt en reguleringsplan som vektlegger hensynet til fortet som kulturminne.