Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Bolig og kvarter

I forbindelse med utbyggingen av kampflybasen både bygges, rehabiliteres, kjøpes og leies boliger til bruk for ansatte og vernepliktige.

Etter vedtaket om å etablere hovedbase for de nye kampflyene på Ørland, ble det satt et forsterket fokus på omfang og standard på forsvarsboligene i kommunen, og hybler og kvarter inne på basen.  Oppgradering og etablering av bolig og kvarter er viktig for å skape bolyst for ansatte på stasjonen.

Dette er bygget:

Mannskapsforlegning trinn 1
Oppført av Backe Nordvest. Total kapasitet er 180 sengeplasser fordelt på 30 6-mannsrom.
Byggestart: sommeren 2016. Ferdigstilt: sommeren 2017.

Mannskapsforlegning trinn 2
Oppført av Rædergård Entreprenør. Bygges nord for byggetrinn 1. Total kapasitet er 180 sengeplasser fordelt på 30 6-mannsrom. Sammen vil de to mannskapsforlegningene danne et tun.
Byggestart: våren 2017. Ferdigstilt: sommeren 2018.

Befalsforlegning trinn 1
Oppført av Backe Nordvest. Total kapasitet er 50 kvarter med sovealkove.
Byggestart: sommeren 2016. Ferdigstilt: høsten 2017.

Befalsforlegning trinn 2
Oppføres av HENT AS. Total kapasitet er 72 kvarter, derav 12 rom med universell utforming.
Byggestart: sommeren 2017. Ferdigstilt: høsten 2018.

Dette skal kjøpes:

Forsvarsbygg har kjøpt ulike type leiligheter til ulike type beboere på det private markedet i rimelig nærhet til flystasjonen. I 2015 og 2016 kjøpte Forsvarsbygg 10 leiligheter i Ørland kommune.

Dette leies:

Et sted mellom 100 og 200 tre-fireroms leiligheter på ca. 70-100 kvadratmeter leies på det private markedet.

Dette er rehabilitert:

  • To befalskaserner med til sammen 44 hybler har blitt oppgradert og sto ferdig sommeren 2015.
  • Forsvarsbygg rehabiliterer og beholder halvparten av de 112 eksisterende forsvarsboligene på Ørland.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.