Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Byggeår for bygg og anlegg, Hovedfortet

Byggeår for bygg og anlegg, Hovedfortet

Image "chapter-10-342-1.jpg" without description

1908–1915

1006

Hovedtunnel

1007

Kommunikasjonstunnel

1008

Ammunisjonstunnel

1010

Kjøkken- og provianttunnel

1011

Hovedkommandotårn

1014

To kanonstandplasser for 7,5 cm

1015

Fire kanonstandplasser for 10,5 cm

1016

Inngangsvoll

1017

Skjæring

1018

Nordre mitraljøsestandplass

1019

Kaponier

1020

Nordre skyttergrav

1021

Midtre skyttergrav

1022

Søndre skyttergrav

1005

Feltbatteriverk

1004

Gorgevei

1003

Vinkelgående grav

1002

Skyttergravfremspring

1023

Vestre mitraljøsestandplass

0952

Piggtrådhinder

0652

Hovedbrønn

0653

Reservebrønn

0951

Gjerde

0752

Trongskoveien

8001

Oppsynsmannsbolig

8002

Uthus for oppsynsmannsbolig

8003

Smie

8004

Depotbygning

8005

Fredslatrine

8007

Materialbod

8008

Verktøybod

8009

Sprengstoffbod

8010

Vakthus

8011

Krigslatrine

8012

Fredsammunisjonsmagasinet

8022

Arbeidsbrakke

1916–1926

1009

Maskinstasjon med bensintunnel

1012

Kommandotårn for 7,5 cm

1013

Kommandotårn for 10,5 cm

8013

Mannskapsbrakke

8014

Befalsbrakke

8015

Kjøkken og tørrerom

8016

Kanonskur

8017

Verkstedsbygning

8018

Badehus

8019

Vedskur

8020

Sykestue

8021

Spiseskur

1927–1979

0001

Kantinebygg

1980–2004

0002

Toalettbygg

0003

Museumsbygg

0004

Forlegningsbolig

0005

Lager

1051

Statue