Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Eksisterende verne- og reguleringsstatus

Image "chapter-10-340-1.jpg" without description

Arealer som tilhører etablissementet Hegra festning er uregulert og merket med grønt. Områder som er merket med skrå striper er båndlagt til vern av kulturminner.