Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Verneområder

Image "chapter-10-350-1.jpg" without description

Verneområdet er markert med lysegul farge. Alle elementer innefor verneområdet omfattes av vern: bygninger, tufter, murer, minnesmerker, voller, veier, terreng, vegetasjon m.m. Innenfor verneområdet er det en sone markert med vertikale striper, som er underlagt særskilte vernebestemmelser.