Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vernekategorier

Image "chapter-10-352-1.jpg" without description

Inventarer i verneklasse 1-anlegg er markert med rosa farge på kartet.

Inventarer i verneklasse 2-anlegg er markert med lys oransje farge.

Inventarer i verneklasse militærhistorisk landskap er markert med olivengrønn farge.

Inventarer med liten verneverdi er markert med grå farge. De omfattes av de generelle vernebestemmelser for verneområdet.

Vernekategorier, Hovedfortet

Verneklasse 1-anlegg

1006

Hovedtunnel

1007

Kommunikasjonstunnel

1008

Ammunisjonstunnel

1009

Maskinstasjon med bensintunnel

1010

Kjøkken- og provianttunnel

1011

Hovedkommandotårn

1012

Kommandotårn for 7,5 cm

1013

Kommandotårn for 10,5 cm

1014

To kanonstandplasser for 7,5 cm

1015

Fire kanonstandplasser for 10,5 cm

1016

Inngangsvoll

1017

Skjæring

1018

Nordre mitraljøsestandplass

1019

Kaponier

1020

Nordre skyttergrav

1021

Midtre skyttergrav

1022

Søndre skyttergrav

1005

Feltbatteriverk

1004

Gorgevei

1003

Vinkelgående grav

1002

Skyttergravfremspring

1023

Vestre mitraljøsestandplass

0952

Piggtrådhinder

0652

Hovedbrønn

0653

Reservebrønn

0951

Gjerde

Verneklasse 2-anlegg

0752

Trongskoveien

Verneklasse 0-liten verneverdi

0001

Kantinebygg

0002

Toalettbygg

0003

Museumsbygg

0004

Forlegningsbolig

0005

Lager

1051

Statue

Verneklasse militærhistorisk landskap

8001

Oppsynsmannsbolig

8002

Uthus for oppsynsmannsbolig

8003

Smie

8004

Depotbygning

8005

Fredslatrine

8007

Materialbod

8008

Verktøybod

8009

Sprengstoffbod

8010

Vakthus

8011

Krigslatrine

8012

Fredsammunisjonsmagasinet

8013

Mannskapsbrakke

8014

Befalsbrakke

8015

Kjøkken og tørrerom

8016

Kanonskur

8017

Verkstedsbygning

8018

Badehus

8019

Vedskur

8020

Sykestue

8021

Spiseskur

8022

Arbeidsbrakke

Vernekategorier, Kleivplassen

Image "chapter-10-354-1.jpg" without description

Verneklasse 1-anlegg

1027

Feltbatteriverk

1028

Blendering

1029

Nordre og søndre skyttergrav

0654

Brønn

0954

Gjerde

0754

Kleivplassvei

Verneklasse 0-liten verneverdi

0006

Toalett Kleivplassen

Verneklasse militærhistorisk landskap

0755

Kleivstien

8024

Offisersbrakke på Kleivplassen

8025

Underoffisersbrakke på Kleivplassen

8026

Mannskapsbrakke på Kleivplassen

8027

Kjøkken på Kleivplassen

8028

Latrine på Kleivplassen

Vernekategorier, Svartåsen

Image "chapter-10-356-1.jpg" without description

Verneklasse 1-anlegg

1024

Feltbatteriverk

1025

Skyttergrav

1026

Lyskasterstandplass

0655

Brønn

0955

Gjerde

0753

Svartåsvei

Verneklasse militærhistorisk landskap

8023

Kanonskur Svartåsen