Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Statuskart for biologisk mangfold

Image "chapter-10-358-1.jpg" without description

Hele festningsområdet (untatt Kleivplassen batteri) er et viktig område for biologisk mangfold. Viktige naturtyper er markert med orange farge på kartet.