Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1011

Inventaropplysninger
Inventarnavn Skanse
Inventarnummer 1011
Byggeår 1901–1903
Opprinnelig bruk Forsvarsstilling mot angripende fotfolk
Nåværende bruk Historisk anlegg
Vernestatus Fredet etter kulturminnelovens § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Hele skansen med banketter m.m.
Vernebegrunnelse Et militær- og kulturhistorisk viktig anlegg med tilknytning til Unionsoppløsningen i 1905. Inngår som en betydningsfull del av anleggene på Vardåsen.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Skyttegrav med oppbygging i gråstein med banketter. På utsiden jordvoll.
Vegger Gråsteinsmurter
Annet Forsvarsbygg, Hamar.

1901
Befestningene på Vardåsen besluttes anlagt og arbeidet settes i gang
1903
Arbeidene med fortene er nå så langt at de får en besetning.
1905
Fortene blir fullt utbygget. 28. sept. reduseres styrkene og de mobiliserte sendes hjem.
1933
En del av anleggets bygninger tas ut av inventarlistene.
1940 - 1990
Fortet forfaller. Etter 1990 tiltak for å bevare kanonstillinger og tunnelbarakker.

Ingen treff