Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1051 Vardefortet

Inventaropplysninger
Inventarnavn Vardefortet
Inventarnummer 1051
Byggeår 1901–1903
Opprinnelig bruk Fort for to kanoner med kanonbesetning, tunnelanlegg med barakker m.m.
Nåværende bruk Historisk anlegg
Vernestatus Fredet etter kulturminnelovens § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Hele fortet med kanonstillinger, tunneler, barakker skyttegrav, piggtrådsgjerde m.m.
Vernebegrunnelse Et militær- og kulturhistorisk viktig anlegg med tilknytning til Unionsoppløsningen i 1905. Inngår som en betydningsfull del av anleggene på Vardåsen.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem 2 betongstøpte kanonstillinger med kommandoplass i mellom. Tunneler med barakker i tre, vannbeholdere i jern og ammunisjonsmagasin i tre. Alt omgitt av skyttergrav og piggstrådsspering
Vegger Kanonstillinger og kommandoplass, skyttegrav og kaponiere, piggtrådssperring
Piper Murt i teglstein
Annet Forsvarsbygg, Hamar.

1901
Befestningene på Vardåsen besluttes anlagt og arbeidet settes i gang.
1903
Arbeidene med fortet er nå så langt at det får en besetning.
1905
Fortet blir fullt utbygget. 28. sept. reduseres styrkene og de mobiliserte sendes hjem.
1933
En del av anleggets bygninger tas ut av inventarlistene.
1939
De to kanoner demonteres.
1940 - 1990
Fortet forfaller. Etter 1990 tiltak for å bevare kanonstillinger og tunnelbarakker.
1995
Rydding av vegetasjon på fortets område.
1996
Brakke i nordre tunnel istandsatt som et sysselsettingfsprosjekt.
1997
Port delvis fornyet, løpende vedlikehold på området, vegetasjonsrydding.

Ingen treff