Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1066

Merk: Inventaret har inventarnr. 1051–6 i verneplanens bokutgave.

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kommandoplass
Inventarnummer 1066
Byggeår 1901–1903
Opprinnelig bruk Kommandoplass og gang for betjening av kanonene.
Nåværende bruk Historisk anlegg
Vernestatus Fredet etter kulturminnelovens § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Forbindelsesgang og kommandoplass, stålskjold
Vernebegrunnelse Et militær- og kulturhistorisk viktig anlegg med tilknytning til Unionsoppløsningen i 1905. Inngår som en betydningsfull del av anleggene på Vardåsen.
Inventaropplysninger
Inventarnavn Kommandoplass
Inventarnummer 1066
Byggeår 1901–1903
Opprinnelig bruk Kommandoplass og gang for betjening av kanonene.
Nåværende bruk Historisk anlegg
Vernestatus Fredet etter kulturminnelovens § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Forbindelsesgang og kommandoplass, stålskjold
Vernebegrunnelse Et militær- og kulturhistorisk viktig anlegg med tilknytning til Unionsoppløsningen i 1905. Inngår som en betydningsfull del av anleggene på Vardåsen.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Plasstøpt betong gang med avdelt sitteplass for kommandohavende. Splintskjold av stål over plassen.
Vegger Kommandoplassens splintskjold i stål.
Annet Forsvarsbygg, Hamar.

1901
Befestningene på Vardåsen besluttes anlagt og arbeidet settes i gang
1903
Arbeidene med fortet er nå så langt at det får en besetning.
1905
Fortet blir fullt utbygget. 28. sept. reduseres styrkene og de mobiliserte sendes hjem.
1933
En del av anleggets bygninger tas ut av inventarlistene.
1939
De to kanoner demonteres
1940 - 1990
Fortet forfaller. Etter 1990 tiltak for å bevare kanonstillinger og tunnelbarakker.

Ingen treff