Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1053

Inventaropplysninger
Inventarnavn Feltkanonstilling
Inventarnummer 1053
Byggeår 1901–1903
Opprinnelig bruk Feltkanonstilling
Nåværende bruk Historisk anlegg
Vernestatus Fredet etter kulturminnelovens § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Atkomstvei, kanonstilling, brystvern med utenforliggende areal til begge sider.
Vernebegrunnelse Et militær- og kulturhistorisk viktig anlegg med tilknytning til Unionsoppløsningen i 1905. Inngår som en betydningsfull del av anleggene på Vardåsen.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Brystvern oppbygget av gråsteinsmur
Vegger Gråsteinsmur og ammunisjonsoverdekking.
Annet Forsvarsbygg, Hamar.

1901
Befestningene på Vardåsen besluttes anlagt og arbeidet settes i gang.
1903
Arbeidet med befestningene er nå så langt at det får besetning
1930
Flere inventarer tas ut av inventarlisten
1950
Ingen skjøtsel
1990
Det anlegges skiløype forbi kanonstillingene

Ingen treff