Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Omfang

Verneområdet

Det nasjonale festningsverket Kristiansten festning omfatter de nedenfor nevnte arealer. Verneområdet omfatter følgende gårds- og bruksnummer:

Kristiansten gnr. 408, bnr. 156

Automatisk fredede kulturminner

Det er ikke så langt registrert noen automatisk fredede kulturminner på Forsvarets eiendom. Eventuelle automatiske kulturminner innenfor Forsvarets eiendom som pr. i dag ikke er kjent, vil være underlagt vern i henhold til bestemmelser i kulturminneloven.

Inventarer i verneklasse 1

Inv.nr.

Navn

0001

Donjon

0002

Kommandantboligen og vakthuset

0005

Haubitsmagasinet

0011

BSIT/den gamle kasernen

1001

Den dobbelte tenaljen

1002

Dronningens bastion

1003

Kurtinen

1004

Kongens bastion

1005

Sortiport sør (Tenaljeporten)

1006

Den lavereliggende tenalje

1007

Kronprinsessens batteri

1008

Sortiport vest (Kronprinsessens)

1009

Kronprinsens bastion

1010

Arnolds batteri

1011

Sortiport nord (Arnolds batteri)

1012

Portkurtinen

1013

Hovedport

1014

Voll (Kongens gorge)

1015

Traversmur med port (syd)

1016

Travers med port (vest)

1017

Graven (Festnings-)

1018

Place d'armes

1019

Forhøyet kontreeskarpe

1020

Glacis

1021

Kasematt /arrest

1022

Kasematt

1023

Kasematt/kapell

1024

Kasematt/brønn

1025

Kasematt/storkasematt

1026

Kasematt

1027

Kasematt

1028

Kasematt

1029

Kasematt/smie

1030

Kasematt

1031

Kasematt

1032

Kristiansands bastion

1033

Grüners redutt

1034

Frølichs redutt

Inventarer i verneklasse 2

Inv.nr.

Navn

0003

Vedskur

Inventarer i verneklasse 0

Inv.nr.

Navn

0009

FMKT

0010

Kaldgarasje

0016

Elevforlegning

0017

Gymsal/garasje/lager

Militærhistoriske landskap

Objekter i det militærhistoriske landskapet er ikke identifisert med egne inventarnumre og beskrevet gjennom egne katalogoppslag for Kristiansten festning. Viktige elementer er imidlertid rester etter vollanlegg, steinsettinger, tufter etter revne bygninger m.m.

Tekniske anlegg

I og rundt Kristiansten festning kan det finnes rester etter tidligere tekniske anlegg. Disse er ikke katalogisert i denne verneplanen. Ved reparasjon/ fornyelse av dem skal det tas hensyn til at de enten befinner seg i et verneområde, eller er knyttet til bygninger og anlegg i verneklasse 1 eller 2. Disse anleggene kan omfatte bl.a. sterkstrøm, svakstrøm/ telefon, vannledninger, kloakkledninger.