Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0082 Utkikkspost

Inventaropplysninger
Inventarnavn Utkikkspost
Inventarnummer 0082
Byggeår 1915
Opprinnelig bruk Stedsbestemmer
Nåværende bruk Ikke i bruk
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Støpt betongplattform. Fundamentsøylene for stedsbestemmeren nedsatt i betonggulvet
Bæresystem Stenderverkskonstruksjon.
Vegger Stenderverk med utvendig tømmermannspanel
Vinduer Bred sikteåpning for stedsbestemmeren samt et tofløyet vindu med lemmer foran mot nord
Dører Fjernet. Opprinnelig enkel labankdør
Tak Pulttak med bølgeblikkplater

Vern

Verneklasse

Militærhistorisk landskap

Kommentar

På Håøya er det fortifikasjoner og ammunisjonsmagasiner som vernes. Bygningsmassen forøvrig er for fragmentert, i for dårlig stand og for vanskelig å finne praktisk anvendelse for.

1915
Bygget ant. til avløsning av Håøens nedre orograf, som dette året ble bygget om til kommandoplass for Hovedbatteriet (1037). Ble bygget for lt. Andersens refraktororograf, en komplisert konstruksjon som var opphengt i det trebenede stativet som fortsatt står oppstilt i skuret. Var antagelig operativ til et stykke ut på 1930-tallet. Fungerte som datagiver for kommandanten.

Ingen treff