Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1032 Kommandoplass for 1031

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kommandoplass for 1031
Inventarnummer 1032
Byggeår 1916
Opprinnelig bruk Kommandoplass for Haubitsbatteriet
Nåværende bruk Ikke i bruk
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Adkomst via en ca. 2,5 m bred vei ca. 130 m fra hovedveien til toppbatteriene samt en ca. 1 m bred og 2 m høy tunnel. Fra skjæringen bak tunnelen skjer adkomsten til terrenget via en jerntrapp med jernrekkverk. Kommandoplassen er utsprengt som en grube med overdekning av jernbetong. Denne har en tykkelse i fronten av ca. 1,8 m og ca. 1 m i taket. Sikteåpningen ligger i en høyde over middelvann av ca. 158,5 m. Gulvet har et flateinnhold av 5,06 × 3,10 m. Takhøyden er 2,5 m. I kommandogruben finnes fire telefonkiosker av panelt stenderverk som innvendig har vært trukket med grønt klede, en mindre ovn med røkavtrekk, betongsøyle for orografen samt en skyvedør for inngangen som delvis dekker en mindre nisje for reservedeler.

Vern

Verneklasse

1

Vernets omfang

Eksteriør og interiør

Kommentar

Inngår i en funksjonell sammenheng med 1031 Haubits-

1914
Forsvarsdepartementet bestemte at det skulle bygges permanent, overdekket kommandoplass for Haubitsbatteriet på samme sted som den gamle provisoriske kommandoplass.
1916
Besiktigelsesforretning avholdt 12. juli.

Ingen treff