Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1034 Kommandoplass for 1033

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kommandoplass for 1033
Inventarnummer 1034
Byggeår 1917
Opprinnelig bruk Kommandoplass for Nedre toppbatteri
Nåværende bruk Ikke i bruk
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Kommandoplassen er utført som en nedsprengt grube med overdekning av armert betong. Veggene er 1,75 m tykke, avsmalnende til 1,0 m i taket. De ytterste 30 cm er utført i blanding 1:2:3 og er armert med 12 mm jern i to lag med 15 cm masker. All annen betong er i blanding 1:3:4. Plassen er ved et etasjeskille i armert betong avdelt i to rom som er forbundet ved en jernleider. I overetasjen, som har bordgulv, finnes tre sikteåpninger med speilglassruter i i trerammer. I underetasjen, som har betonggulv, har det vært seks telefonkiosker, innvendig panelt og malt. Fra grunnen og til passende instrumenthøyde under sikteåpningene er det oppstøpt to gjennomgående betongsøyler for orografer. Veggene er sementpusset og opprinnelig malt med såkalt distemperfarve. Øvre rom har en lysåpning med innsatt prismeglass samt et jernrør for ventilasjon. Nedre rom har en nisje der det har stått en ovn med røkløp ført gjennom betongen. Inngangen har utvendig jerndør og innvendig enkeltfløyet tredør. Kommandoplassen nås via en ca. 50 m lang vei fra vakthuset (†). Denne ender i en ca. 1,5 m bred og 2,2 m høy tunnel, som er ført i en bue inn til kommandoplassen.

Vern

Verneklasse

Militærhistorisk landskap

Kommentar

Et av flere eksempler på tidlige overdekkede kommandoplasser på Håøya. Er ganske lik den tilsvarende 1036.

1 Riksarkivet: OSCF, Ing.det., pk. 113: legget «Toppbatteriene Håøya 1915–17»

1917
Kommandoplassene for Øvre og Nedre toppbatteri ble bygget parallelt. Arbeidene ble utført av ingeniørfirmaet Høyer-Ellefsen i Kristiania. Arbeidet ble ferdigmeldt den 28.3, samtidig med Vestre kommandoplass. 1
1933
Nedre toppbatteri tatt ut av krigsstrukturen. Kommandoplassen ikke i bruk etter dette.

Ingen treff