Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0756 Veier Håøya

Inventaropplysninger
Inventarnavn Veier Håøya
Inventarnummer 0756
Byggeår 1892–93, siste etappe 1917
Opprinnelig bruk Adkomst til batterier og stillinger på Håøya
Nåværende bruk Adkomst til batterier og stillinger på Håøya
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Batteriveien består av tre etapper: Veien fra Ormeleinbryggen (0811) til Haubitsbatteriet (1031) er ført i åtte slyng med syv horisontale, 15 m lange møteplasser. Samlet lengde av første etappe er 1020 m. Veien er 3,5 m bred og har en stigning på 1:8. Langs veien finnes stabbestener samt sylindriske bolter til opphaling av kanoner. Veien fra Haubitzbatteriet til toppbatteriene er ført i tre slyng oppover den høye fjellveggen ved Ormeleinet og så i jevn stigning langs Håøyas østre side inntil den i nærheten av toppen gjør et slyng sydover og ender på øvre platå bak nedre toppbatteri. Samlet veilengde er ca. 800 m og stigningen mellom 1:8 og 1:8,2. Veien har to horisontale møteplasser og er 3 m bred. Veien har stabbestener langs ytterkant. Veien videre fra toppbatteriene, nordvestover til det tidligere luftvernbatteriet (1031), har idag nærmest preg av sti. Veien mellom ammunisjonshusene er ca. 2 m bred, 150 m lang og tildels sterkt oppbygd. Stabbestener langs ytterkant. Jfr. gammelt kart gjengitt under 0814.

Vern

Verneklasse

1

Vernets omfang

  • Veilegemet med stabbestener og forhalingsbolter
  • Veilegemet med stabbestener

Kommentar

  • Et godt eksempel på avanserte militære veianlegg fra slutten av forrige århundre, tydelig beslektet med sivile veianlegg i tilsvarende vanskelig terreng.
  • Et veistykke av høy håndverksmessig standard som knytter sammen miljøet av ammunisjonsmagasiner.

1892
Første etappe av Batteriveien (a) påbegynt.
1894
Veien mellom ammunisjonsmagasinene på Tronstad (b) utført samtidig med disse.
1905
Veiforbindelsen mellom Haubitzbatteriet og vakthuset (revet) i en lengde av ca. 175 m utført.
1917
Batteriveien forlenget nordvestover fra toppbatteriene i forbindelse med etableringen av luftvernbatteriet på toppen av øya (1039)

Ingen treff