Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0103 Oppsynsmannsbolig (HV-02)

Inventaropplysninger
Inventarnavn Oppsynsmannsbolig (HV-02)
Inventarnummer 0103
Byggeår 1894
Opprinnelig bruk Oppsynsmannsbolig
Nåværende bruk Benyttes av HV-02
Ant. etg.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Grunnmur av gråsten. Kjeller under bygningens midtparti med støpt gulv.
Bæresystem Laftekonstruksjon. Hovedetasjen avdelt i en trappegang, kjøkken og tre rom; loftsrommet i to rom. Bordgulv på trebjelkelag med stubbeloft.
Vegger Laftevegger, ut- og innvendig kledd med stående panel.
Vinduer Syv eldre vinduer; trerams på langveggene, torams på kortveggene, uten sprosseinndeling
Dører Inngangsdør med lite fremspring på vestre gavlvegg. Utvendig betongtrapp
Tak Saltak tekket med teglsten
Piper Murt pipe og brannmur

Vern

Verneklasse

2

Vernets omfang

Eksteriør

Kommentar

Bygningens opprinnelighet er noe svekket gjennom rehabilitering. Det dreier seg imidlertid om et interessant miljø med funksjonell tilknytning til ammunisjonsmagasinene (0098–0101) litt nord for oppsynsmannsboligen.

1894
Oppført samtidig med de fire krutthusene (0098–0101) i Tronstadbukten. Ble i 1898 panelt og i 1907 tilbygget en gang i hele husets bredde.
1913
Et rom på loftet innvendig panelt og avdelt med en dør. Bordtaket på brønnen rett ved utskiftet med bølgeplater.
1916
Utvendig kjellerinngang med dobbel dør anordnet; betonggulv i husholdningskjelleren.
1950
Bygningen rehabilitert med nytt vindfang, vindusutskiftninger og antagelig nytt panel.
1988
Oppsynsmannsboligen fraflyttet.
1996
Avtale inngått med Fritidsmessa HV-02 om bruksrett mot vedlikehold.

Ingen treff