Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Eksisterende saksbehandlingsrutiner og forvaltningspraksis

Hegra festning eies av Staten ved Forsvarsdepartementet. Departementet har dermed det overordnede forvaltningsansvaret, med Forsvarsbygg som utøvende forvaltningsorgan. På lokalt nivå er forvaltningen tillagt Markedsområde Trondheim, som har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av alle bygninger og anlegg innefor etablissementet Hegra.

Image "chapter-3-33-1.jpg" without description

Kleivplassen batteri ble ikke oppdaget av verken tyske eller norske styrker i 1940, derfor fremstår anlegget i sin opprinnelige stand siden nedleggelsen i 1926

Image "chapter-3-33-2.jpg" without description

Skyttergrav på hovedfortet med hodevern og skyteskår i betong

Spørsmål om endringer utover vanlig vedlikehold for inventarer i verneklasse 1 skal forelegges Riksantikvaren. For bygninger og anlegg i verneklasse 2 gjelder at slike spørsmål skal vurderes av Forsvarsbygg ved Faggruppe kulturminnevern.

I plan- og byggesaker etter plan- og bygningsloven skal forslaget/søknaden sendes Nord-Trøndelag fylkeskommune til uttalelse før Stjørdal kommune gir sin tillatelse. Fylkesmannen skal uttale seg i saker som berører det området som er inkludert i Verneplan for kulturmiljø.