Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Reguleringsmessige forhold

Området tilhørende etablissementet Hegra festning er uregulert. I arealdelen til Stjørdals kommuneplan 2002–2013, vedtatt 30.04.2003, er eiendommen midlertidig båndlagt i en periode på 4 år til vern av kulturminner. Hegra festning er også omtalt i Verneplan for kulturmiljø utarbeidet av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune i 1995 og i Kulturminneplan utarbeidet av Stjørdal kommune i 2004.