Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Byggeår for eksisterende inventarer, Søndre Kaholmen

Image "page-324-1.jpg" without description

Der byggingen har foregått over mer enn ett år, er byggeåret satt til ferdigstillelsesåret.

Der det er ukjent når et inventar er oppført, er det ført til den mest sannsynlige periode.

Der inventaret består av deler fra adskilte epoker, er det ført til den periode hvor de viktigste delene stammer fra.

Før1846

inv.nr.

navn

oppført

0009

Båtmannsstua

1700-tall

1846-1870

inv.nr.

navn

oppført

0001

Hovedfortet

1853

0002

Havnefortet

1847

0012

Smie og verksted

1861

0751

Veier S. Kaholmen

1800-tall

0752

Plasser S. Kaholmen

1800-tall

0753

Bro mellom Kaholmene

1854

(senere fornyet)

0801

Nordre brygge

1846

0802

Vestre kai S. Kaholmen

1862

(utvidet 1892)

1004

Østre strandbatteri

1848

1005

Vestre strandbatteri

1848

1871-1895

inv.nr.

navn

oppført

0004

«Kasernen»

1893

0006

Latrinebygning

1894

0017

Nordre skur

1891

0803

Østre kai S. Kaholmen

1894

1002

Østre batteri

1872

1003

Søndre batteri

1872

(og 1962)

1007

«Hovedminestasjon»

1890

1008

Jeteen

1879

1009

«Kalkmøllebatteriet»

1893

1896-1914

inv.nr.

navn

oppført

0007

Gymnastikksal

1896

0018

Materialskur

1900

0021

Ammunisjonsarbeidshus

1900

0611

Overvannsbrønn m/pumpe v/0002

1897

0612

Murt brønn v/borg 0001

ca. 1900

1001

Hovedbatteri

1892

1006

Saluttbatteriet

1892

1010

Vannbasseng og aggregatrom

1910

1011

Fjellanlegg v/0021

1900

1012

Lyskaster m/ildlederstasjon

1898

og senere

1915-1939

inv.nr.

navn

oppført

0003

Vakttårn på «Kongen»

1932

0020

Oljeskur

1916

0022

Kompostskur

1927

0024

Redskapsskur

1929

0025

Lagerskur

1934

1940-1945

inv.nr.

navn

oppført

0005

Brenselrom

ukjent

0008

Lagerskur

ukjent

0019

Oljebu

ukjent

0027

Brannstasjon/tekn verksted

ukjent

0028

Lagerbrakke

ukjent

0029

Lagerskur

ukjent

0030

Lagerbrakke

ukjent

0036

Skytetreningsdom

ukjent

1023

Grotte

ukjent

Etter 1945

inv.nr.

navn

oppført

0010

Messebygget

1993

0032

Lyskasterskur

1980

0033

Lyskasterskur

1980

0034

Garasje

1960

0035

Servicebygg for 0655

1981

0037

Elevforlegning

1981

0038

Befalsforlegning

1981

1013

Bunker i Vestre reversgalleri

1970-tallet

1048

Elektro-optisk bunker

1980-tallet