Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Inventar- og eiendomskart, Husvik

Image "chapter-10-250-1.jpg" without description

inv.nr.

navn

0001

Ammunisjonsmagasin

0002

Vaskeribygning

0003

Rulle- og tørkehus

0005

Leskur

0008

Bilverksted

0013

Husvikveien 42

0014

Båtnaust

0015

Vedskur

0017

Uthus

0018

Angelgården

0029

Depotbygning

0033

Hybelhus Kv. Vindfangerveien 12

0035

Lagerbrakke (garasje)

0036

Befalsbolig på Kopås

0037

Garasjeskur

0038

Vaktbrakke (transportkontor)

0039

Garasje (bunker)

0040

Husvikveien 41

0751

Veier

0801

Sundbrygga

0802

Kai Husvikodden

1001

Kopås-batteriet

1002

Husvik-batteriet

1003

Tyskbygget kommandoplass

1004

Ammunisjonstunnel

1006

Standplasser 20 mm kanoner