Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Inventar- og eiendomskart, Nesset

Image "chapter-10-252-1.jpg" without description

inv.nr.

navn

0001

Ammunisjonsmagasin

0002

Materialskur

0004

Våningshus

0005

Uthusbygning

0006

Lager/skur ved stranden

0007

Maskinhuset

0601

Dam/brønn, drikkevannskilde

0751

Vei

0801

Brygge

0802

Kai v/0007

1001

Nesset-batteriet

1002

Kommandoplass for 1001