Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Inventar- og eiendomskart, nordre Håøya og Hallangsodden

Image "chapter-10-244-1.jpg" without description

inv.nr.

navn

0098

Ammunisjonsmagasin

0099

Ammunisjonsmagasin

0100

Ammunisjonsmagasin

0101

Ammunisjonsmagasin

0103

Oppsynsmannsbolig

0104

Uthus for oppsynsmannsbolig

0106

Ammunisjonsmagasin

0618

Brønn på Håøya v/1035, murt

0756

Veier Håøya

0812

Kai, nord for 0811

0814

Brygger Trondstad

0953

Gjerde Håøya

1039

Luftvernbatteri

1049

Siktestasjon Hallangsodden