Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0072 Brakke C

Image "070902c_56_01.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_56_02.jpg" without description

Brakke C, oppført 1841-43 sett fra sør. Fasadene som har vært ompusset med sement og moderne maling, hadde i 2002 behov for rehabilitering.

Image "070902c_56_03.jpg" without description

Fra gårdsrommet. Fasadene har store skader med avflassing av for tette maling- og pusstyper (2002).

Image "070902c_56_04.jpg" without description

Nordre offiserspaviljong sett fra gårdsrom.

Inv.nr. og navn

0072 Brakke C

Tradisjonelt navn

Brakke C

Oppført / arkitekt

1841–1843 Kaptein F.H. Aubert

Nåværende funksjon

Leiligheter for ansatte i Forsvaret

Opprinnelig funksjon

Bolig for offiserer, underoffiserer og arbeidere ved verftet

Historikk

1843

Oppført som brakke nr. 3 i en planlagte kvartalsbebyggelse. Leiligheter for offiserer i hver ende, den søndre med 7, den nordre med 6 værelser. I midtpartiet tre gjennomgående ganger med 22 leiligheter for underoffiserer, verftsfu 2iksjonærer og håndverkere oppdelt i: 1 Bolig af 7de Klasse (kjøkken, stue, to kammers) ca. 65 m22 Boliger af 8de Klasse (kjøkken, stue, to kammers) ca. 53 m28 Boliger af 9de Klasse (kjøkken, stue med avdelt kammers, 12 Boliger af 10de Klasse (kjøkken, stue) Ytterveggene var afpudsede med kalk (i motsetning til bryggerhusene som var afskurede med kalk). Offiserspaviljongene i hver ende hadde pussede Chambranler rundt vinduer og utgangsdører og var pusset med langkvadere. Disse var videre malt utvendig med oljemaling mens innvendige vegger var trukket med papir på puss og oljemalt eller tapetsert. Speilfyllinger under vinduene i enkelte rom. Nedgang til kjeller fra kjøkken eller gårdsrom. Bislag med matbod i bindingsverk på stenpillarer utenfor søndre offisersbolig mot gården (beskrivelse av gårdsrom og øvrige uthus: se 0073, 0075 og 0077 bryggerhus). De mindre leilighetene i midten hadde stort sett oljemalte vegger, antagelig på et rappet underlag trukket med papir

1871–1880

Branngavlene i hver ende forhøyet 0,3 m over taktekking. Hjørneværelsene i offiserspaviljongenes 1. etasje rupanelt, trukket med papp og maskinpapir og malt. Søndre offiserspaviljong fikk tilbygd et bislag tekket med skifer. Nordre offisersbolig omgjort til bolig for løytnanter ved at to fireværelsesleiligheter med kjøkken ble innredet i 1. og 2. etasje

Ca. 1897–1905

Vann og vask innlagt i alle boligene. Flere av de mindre boligene slått sammen til større. Kjøkkengruene ble nå gjenmurt og i stedet ble det innsatt kakelovn (her ant. jernovn) Etter århundreskiftet ble en rekke gulv belagt med linoleum, spesielt ganger, trapper og kjøkkengulv. Privet innredet i bislaget i søndre offisersbolig

1950–1960

Trapperom i siporex oppført i tilknytning til hver av de tre inngangene mot gårdsrommet

1976

Takarker mot syd revet

1977

Malingsarbeider; gult og grått akseptert av Riksantikvaren. Pussarbeider (sement)

1985–1991

Utskifting av takrenner, ytterdører og remuring av pipe. Malearbeider på vinduene. Pussarbeider (sement). Tekking av tak med ny takstein

Beskrivelse

Hovedkonstruksjon

Bærende teglsteinskonstruksjon

Antall etasjer

2

Fundament / kjeller

Full kjeller. Opprin. gulv av murstein satt på høykant

Vegger

Murvegger utvendig pusset. I offiserspaviljongene uttrukket, pusset listverk rundt dører og vinduer og i skillet mellom 1. og 2. etasje. Første etasje her pusset med kvaderpuss mens den øvrige veggflaten er glattpusset. Bærende innervegger av utmurt bindingsverk, panelte lettvegger i bindingsverk

Etasjeskiller

Trebjelkelag

Ytterdører

Doble fyllingsdører. Enkle tredører mot bakgård

Vinduer

Torams vinduer med ti glass i rammen. Innslag av torams vinduer uten sprosser (1950-talls) i påbygd trapperom mot gård

Tak

Valmet tak tekket med taktegl (opprinnelig tagsten)

Pipe

5 teglsteinspiper

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Eksteriør og interiør

Kommentar

De to brakkestokk-kvartalene var første byggetrinn i en opprinnelig planlagt garnisonsby som aldri ble fullført. Boligbrakkene med uthus i empirestil er unike i nasjonal målestokk og miljøet har høy antikvarisk verdi. Se for øvrig vurdering under 0066 Brakke B. Vernet omfatter eksteriøret som helhet, indre (eldre) hovedstruktur, trapperom, loft samt eldre arkitektoniske detaljer som listverk, dører m.v. , inkludert slike som idag kan være skjult av senere ombygging

Historiske tegn: ØSD-arkiv (kopi FB) 0060-82 Planskisser; oversikt over alle brakkene: G (1877-1927), H (eldre), I (oversikt over kvartalet 1948 med uthusbygninger) 19, K(1881), L (1877), N (1878)

Andre referanser: ØSD-arkiv (kopi FB): RA antikvarisk arkiv: Horten B79 Eldre foto. Militær inventarbeskrivelse 1882 med senere endringer