Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0060 Brakke A

Image "070902c_34_01.jpg" without description

M 1:5000

Image "070902c_34_02.jpg" without description

Oversikt over gårdsrom mellom Brakke C og D. Vi ser en rekke uthus som utedoer og boder på hver side av bryggerhuset som her var felles mellom de to brakkene, men med separate innganger fra hver side.

Image "070902c_34_03.jpg" without description

Søndre offiserspaviljong, Brakke A.

Image "070902c_34_04.jpg" without description

Eldre, antagelig opprinnelig vindu i trappeoppgang til loft, Nordre Offiserspaviljong.

Image "070902c_34_05.jpg" without description

Fra gårdsrommet, Søndre Offiserspaviljong. I alle offiserspaviljongene er det påbygde bislag med ulik utforming inn mot gårdsrommet.

Image "070902c_34_06.jpg" without description

Eldre, antagelig opprinnelig dør med fiskebensmønster. Kjellernedgang i portrom, Søndre Offiserspaviljong.

Historiske tegn: ØSD-arkiv 0060-82 (alle) Grunnriss / plantegninger; oversikt over hovedbrakker D: Kopi av orignaltegning signert Aubert, G: Plantegninger oppdatert 1877–1927, H: ditto udatert (eldre), I (udat.) K: ditto 1881, L: ditto 1877, N: ditto 1878

Andre referanser: RA antikvarisk arkiv: Horten B79 Karljohansvern Div. foto og tegninger

Inv.nr. og navn

0060 Brakke A

Tradisjonelt navn

Brakke A

Oppført / arkitekt

1839–1842 Kaptein F.H. Aubert

Nåværende funksjon

Leiligheter for ansatte i Forsvaret

Opprinnelig funksjon

Bolig for offiserer, underoffiserer og arbeidere ved verftet

Historikk

1842

Oppført som brakke nr. 2 i en planlagt kvartalsbebyggelse. Leiligheter for offiserer i hver ende, den søndre med 7, den nordre med 6 værelser. I midtpartiet tre gjennomgående ganger med 20 leiligheter for underoffiserer, verftsfu 2iksjonærer og håndverkere oppdelt i: 1 Bolig af 7de Klasse (kjøkken, stue, to kammers) ca. 65 m23 Boliger af 8de Klasse (kjøkken, stue, to kammers) ca. 53 m28 Boliger af 9de Klasse (kjøkken, stue med avdelt kammers, 8 Boliger af 10de Klasse (kjøkken, stue). Ytterveggene var afpudsede med kalk (i motsetning til bryggerhusene som var afskurede med kalk). Offiserspaviljongene i hver ende hadde pussede Chambranler rundt vinduer og utgangsdører og var pusset med langkvadere. Disse var videre malt utvendig med oljemaling mens innvendige vegger var trukket med papir på puss og oljemalt eller tapetsert. Speilfyllinger under vinduene i enkelte rom. Nedgang til kjeller fra kjøkken eller gårdsrom. Bislag med matbod i bindingsverk på stenpillarer utenfor søndre offisersbolig mot gården (beskrivelse av gårdsrom og øvrige uthus: se 0061, 0063 og 0065 bryggerhus). I de mindre leilighetene i midten var innvendige vegger stort sett oljemalt, antagelig på et rappet underlag trukket med papir

1871–1880

Branngavlene i hver ende forhøyet 0,3 m over taktekking. Hjørneværelsene i offiserspaviljongenes 1. etasje rupanelt og trukket med papp og maskinpapir og malt.

Ca. 1897-1905

Vann og vask innlagt i alle boligene. Flere av de mindre boligene slått sammen til større. Etter århundreskiftet ble en rekke gulv belagt med linoleum, spesielt ganger, trapper og kjøkkengulv. Privet innredet i bislag i søndre offisersbolig. Søndre offiserspaviljong fikk ant. på dette tidspunkt tilbygd bislag / sommerhage med veranda over foran inngang mot syd (foto RA-antikvariske arkiv)

1950

Trapperom i bindingsverk oppført i tilknytning til hver av de tre inngangene mot gårdsrommet. Vindusutskiftninger.

1976

Takarker mot syd revet. Riving av

1977

Malingsarbeider (akseptert / befaring RA: gult og grått). Pussarbeider (sement)

1985–1991

Utskifting av takrenner. Ytterdører endret fra innadslående til utadslående (de gamle dørene er lagret. Remuring av pipe. Malearbeider på vinduene. Tak omlagt med ny tegltakstein. Utvendige pussarbeider med sementpuss

1998–1999

Renoveringsarbeider. Yttervegger pusset om med kalk. Utskiftning av vinduer

Beskrivelse

Hovedkonstruksjon

Bærende teglsteinskonstruksjon

Antall etasjer

2

Fundament / kjeller

Full kjeller. Opprinnelig gulv av murstein satt på høykant

Vegger

Murvegger utvendig pusset. I offiserspaviljongene uttrukket, pusset listverk rundt dører og vinduer og i skillet mellom 1. og 2. etasje. Første etasje her pusset med kvaderpuss mens den øvrige veggflaten er glattpusset. Bærende innervegger av utmurt bindingsverk, panelte lettvegger i bindingsverk

Etasjeskiller

Trebjelkelag

Ytterdører

Doble fyllingsdører. Enkle tredører mot bakgård

Vinduer

Torams vinduer med ti glass i rammen. Innslag av torams vinduer uten sprosser (1950-talls) i påbygd trapperom mot gård

Tak

Valmet tak tekket med teglstein (opprinnelig tagsten)

Pipe

5 teglsteinspiper

Vern

Verneklasse

1

Vernet omfatter

Eksteriør og interiør

Kommentar

De to brakkestokk-kvartalene var første byggetrinn i en opprinnelig planlagt garnisonsby som aldri ble fullført. Boligbrakkene med uthus i empirestil er helt unike i nasjonal målestokk og miljøet har høy antikvarisk verdi selv om muren som skilte de to indre gårdsrommene mellom Brakke A og B samt noen av de mindre uthusene i tre er revet. Utvendig er bygningen og miljøet rundt godt bevart, mens interiøret er mer preget av endringer som følge av bruk og sammenslåing av leiligheter. Vernet omfatter eksteriøret som helhet samt gjenværende (eldre) hovedstruktur i interiøret, trapperom, loft samt eldre arkitektoniske detaljer som listverk, dører og annen fast innredning, inkludert slike som idag kan være skjult av senere ombygging. Se for øvrig utfyllende omtale under 0066 Brakke B