Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0001 Ammunisjonsmagasin

Inventaropplysninger
Inventarnavn Ammunisjonsmagasin
Inventarnummer 0001
Byggeår 1899
Opprinnelig bruk Ammunisjonsmagasin
Nåværende bruk Ikke i bruk
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Grunnmur av bruddsten. Bordgulv
Bæresystem Laftekonstruksjon.
Vegger Laftede tømmervegger. Innvendig kledd med høvlet panel, utvendig med bølgeblikk.
Vinduer 1
Dører 1
Tak Saltak med sperrer og åser, tekket med papp og asbestbølgeplater.

Vern

Verneklasse

2

Vernets omfang

Eksteriør

Kommentar

Et uvanlig eksempel på gjenbruk av sivile bygninger til forsvarsformål. Laftekonstruksjonen trer frem i bygningens ytre ved at novene er kledd inn med rundede blikkplater. Magasinet inngår i et helhetlig miljø med batteriet, kommandoplassen, oppsynsmannsboligen og uthuset. Magasinet er omgitt av et gammelt page-gjerde med en enkeltfløyet jernport over en mindre vei fra batteriet.

1899
Det opprinnelige våningshuset på gården Øvre Næsset ble revet og gjenoppført i dekket stilling bak batteriet som ammunisjonsmagasin. Mellom magasinet og batteriet ble det anlagt en vei for transport av ammunisjon.
1934
Ved forsvarsordningen av 1934 ble 57 mm-batteriet utfaset. Dermed ble også ammunisjonsmagasinet tatt ut av sin opprinnelige bruk. I ettertid har det vært benyttet til diverse lagringsformål.

Ingen treff