Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0006 Lager/skur ved stranden

Inventaropplysninger
Inventarnavn Lager/skur ved stranden
Inventarnummer 0006
Byggeår 1915
Arkitekt 1983
Opprinnelig bruk Bryggerhus og redskapsbod
Nåværende bruk Lager
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Bygningen står på det opprinnelige skurets grunnmur av bruddsten. Gulv av støp på kult.
Bæresystem Bindingsverkskonstruksjon. Bordgulv
Vegger Isolerte bindingsverksvegger kledd med faspanel.
Vinduer Tre små enramsvinduer
Dører Enfløyet dør under bislag.
Tak Saltak med sperrer og åser, platetekket

Vern

Verneklasse

0

Kommentar

En kopi av den tidligere bygning med liten antikvarisk interesse.

1915
Det opprinnelige skuret oppført.
1934
Ved forsvarsordningen av 1934 ble 57 mm-batteriet utfaset. Etter dette har antagelig skuret som andre bygningene på Nesset gått ut av praktisk bruk og stått uten vedlikehold.
1983
På samme sted som den tidligere bygning ble det nå oppført et nytt lagerskur.

Ingen treff