Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1001 Kanonstilling

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kanonstilling
Inventarnummer 1001
Byggeår 1895
Arkitekt 96
Opprinnelig bruk Bestrykningsbatteri for jeteen og minesperringene
Nåværende bruk Ikke i bruk
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Batteriet har front mot Småskjær. Samlet frontlengde er 28 m. Batteriet har fire kanonstander for 57 mm kanoner. Kanonstandene er gruppert parvis, slik at de to nordlige ligger 1 m lavere enn de to sydlige. Avstanden mellom de to nordlige og de to sydlige kanonstander innbyrdes er 10 m, mens det er 5,5 m mellom 2. og 3. kanon. De to sydlige kanonstander er delvis nedskåret i fjellet med en brystvernkrets ca. 20 m o h. Vollgangen bak batteriet ligger 1,5 m lavere. Batteriet har to ammunisjonsmagasiner, et mellom hvert par kanonstander, hvert med en bredde i fronten av 1,8 m, en dybde på 1,15 m og en indre høyde av 1,5 m. Magasinene er overdekket med betong til en høyde av ca. 1 m over brystvernet. Begge magasiner har en dobbel skyvedør av jern med messingtrinser. I tillegg er det til sidene for hver kanonstand anbragt tilsammen syv mindre nisjer for ammunisjon til umiddelbart forbruk. Kanonene har vært montert på rullebrisker på skinnespor, og har i replistilling stått dekket stilling bak sine respektive ammunisjonsmagasiner. I brystvernet er det innmurt gjengede trossjern med muttere til feste av kanonene i skytestilling. Brystvernet er utfylt med jord til en midlere bredde av ca. åtte m og batteriets nordre fløy er avsluttet med en dekkvoll mot fjorden.

Vern

Verneklasse

2

Vernets omfang

Hele batteriet

Kommentar

Batteriet var som bestrykningsbatteri for jeteen og minesperringen en viktig del av Oscarsborg festning.

1895
Oscarsborg fikk tildelt ialt 8 stk. 57 mm Cockerill kanoner L/60. To av disse ble montert i batteriet «Fugleredet» på Nordre Kaholmen, to på Husvik i et bestrykningsbatteri for minefeltet og fire i et tilsvarende batteri på Nesset.
1916
Batteriet fikk overbygget «provisorisk» kommandoplass (kfr. 1002).
1934
Ved forsvarsordningen av 1934 ble Ytre Oslofjord befestning (Rauøy, Bolærne og Måkerøy) prioritert fremfor Oscarsborg. Dette innebar at bl.a. 57 mm-batteriene på Nordre Kaholmen, Husvik og Nesset skulle utfases, dvs. beholdes i en overgangsperiode inntil de fremskutte anleggene stod ferdige.
1940 - 1945
Kanonene fjernet under krigen.
1940
57 mm-batteriet var besatt natten til 9. april, men deltok ikke i kamphandlingene.
1953
Det ble montert 2 stk. 40 mm luftvernkanoner på vollen foran det gamle batteriet.

Ingen treff