Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0751 Vei

Inventaropplysninger
Inventarnavn Vei
Inventarnummer 0751
Byggeår 1891
Arkitekt 1990
Opprinnelig bruk Vei
Nåværende bruk Vei
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Gruset vei fra Færgestad forbi våningshuset (0004) og ut til skytebanen. Mellom Færgestad og våningshuset er veien lagt i terrenget med utfylling av pukk. Mellom våningshuset til skytebanen består veien av utfylte steinmasser på fjellgrunn eller strand, avrettet med grov og fin pukk. Den er delvis utsprengt i svaberg.

Vern

Verneklasse

Militærhistorisk landskap

1891
Veien mellom Færgestad og våningshuset etablert.
1990
Veien forlenget fra våningshuset (0004) og frem til skytebanen.

Ingen treff