Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1002 Kommandoplass

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kommandoplass
Inventarnummer 1002
Byggeår 1916
Opprinnelig bruk Provisorisk kommandoplass for 57 mm-batteriet (1001)
Nåværende bruk Ikke i bruk
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Oppført ved utmuring og oppstøpning med jernbetong på fundament av nedrammede jernskinner og gråstensmur. Betongmassen er i fronten ca. 1 m tykk og i toppen ca. 30 cm med 2 rader innstøpte ø 12 mm jern med en maskevidde av 15 cm. Gulvflaten er ca. 2X1,5 m og innvendig høyde ca. 2,2 m. Stasjonen har 3 sikteåpninger med vindusrammer. I betonggulvet, som opprinnelig har hatt bordkledning, er det en rist med kloakkledning for bortledning av regnvann samt rør for telefonkabler og talerør. Inngangen har opprinnelig hatt en utvendig jerndør, men bare den innvendige tredøren er tilbake idag.

Vern

Verneklasse

2

Vernets omfang

Eksteriør

Kommentar

Alt teknisk utstyr er forlengst fjernet fra kommandoplassen, men den fremstår som en integrert del av batteriet.

1916
Besigtigelsesforretning for Fugleredebatteriets, Husviks og Nessets batterikommandoplasser avholdt samme dag, 22. august 1916. De var alle utført av A/S Høyer-Ellefsens entreprenørforretning i Krisiania. Husvik og Nesset var såkalte minebestrykningsbatterier. Her var kommandoplassene ment å være provisoriske, mens Fugleredets (på Nord-Kaholmen) var av permanent karakter

Ingen treff